Продукт Стандартна цена Образователна промоция
MacBook 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce320M/SD 2 056.00 лв 1699 лв.
MacBook Air 11” Core 2 Duo1.4GHz/2GB/64GB/GeForce320M 2 056.00 лв 1 953 лв. + ваучер за 40 лв.
MacBook Air 11” Core 2 Duo1.4GHz/2GB/128GB/GeForce320M 2 365.00 лв 2 247 лв. + ваучер за 50 лв.
MacBook Air 13” Core 2 Duo1.86GHz/2GB/128GB/GeForce320M 2 673.00 лв 2 539 лв. + ваучер за 60 лв.
MacBook Air 13” Core 2 Duo1.86GHz/2GB/256GB/GeForce320M 3 291.00 лв 3 126 лв + ваучер за 70 лв.
MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.3GHz/4GB/320GB/IntelHD3000/SD 2 411.00 лв 2 290 лв. + ваучер за 50 лв.
MacBook Pro 13" Dual-Core i7 2.7GHz/4GB/500GB/IntelHD3000/SD 3 040.00 лв 2 888 лв. + ваучер за 70 лв.
MacBook Pro 15" Quad-Core i7 2.0GHz/4GB/500GB/RadeonHD6490M256MB/SD 3 669.00 лв 3 486 лв. + ваучер за 80 лв.
MacBook Pro 15" Quad-Core i7 2.2GHz/4GB/750GB/RadeonHD6750M1GB/SD 4 423.00 лв 4 202 лв. + ваучер за 100 лв.
MacBook Pro 17" Quad-Core i7 2.2GHz/4GB/750GB/RadeonHD6750M1GB/SD 5 143.00 лв 4 886 лв. + ваучер за 120 лв.
Mac mini Core 2 Duo 2.4GHz/2GB/320GB/GeForce320M/SD 1 487.00 лв 1 413 лв. + ваучер за 30 лв.
iMac 21.5" Quad-core i5 2.5GHz/4GB/500GB/RadeonHD6750M512MB/SD 2 411.00 лв 2 290.00 лв. + ваучер за 50 лв.
iMac 21.5" Quad-core i5 2.7GHz/4GB/1TB/RadeonHD6770M512MB/SD 3 040.00 лв 2 888.00 лв. + ваучер за 70 лв.
iMac27" Quad-core i5 2.7GHz/4GB/1TB/RadeonHD6770M512MB/SD 3 460.00 лв 3 287.00 лв. + ваучер за 80 лв.
iMac27" Quad-core i5 3.1GHz/4GB/1TB/RadeonHD6970M1GB/SD 3 984.00 лв 3 785.00 лв. + ваучер за 90 лв.
MacPro One2.8GHz Quad-CoreIntelXeon/3GB/1TB/Radeon5770/SD 5 033.00 лв 4 781.00 лв. + ваучер за 120 лв.
MacPro Two2.4GHz 8-Core Intel Xeon/6GB/1TB/Radeon5770/SD 7 131.00 лв 6 774.00 лв. + ваучер за 170 лв.
MacPro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon/8GB/2x1TB/SLS-Unltd/ 6 082.00 лв 5 778.00 лв. + ваучер за 140 лв.