Scroll Top

 

Настоящата политика на  Ей Пи Ел Юникомс  за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни.

ВЪВЕДЕНИЕ

 

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите – членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате чрез нашия уебсайт iCenter.bg. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт iCenter.bg и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни.

 

ПОНЯТИЯ

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

 

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

 

ПЛАТФОРМА: Понятието касае виртуална платформа, собственост на Ей Пи Ел Юникомс, която обхваща сайта: www.icenter.bg.

 

АДМИНИСТРАТОР: Ей Пи Ел Юникомс, ЕИК 201053538, със седалищен адрес гр. Бургас, ж-к Славейков, бл.68, вх.5, ет. 4 ап. среден.

 

Нашите данни за контакт са: ( ? MS: седалище на фирма – гр.Бургас, ж.к Славейков бл.68, телефонен номер …., мейл, сайт;)

 

 гр. Бургас
Магазин iCenter Мол Галерия Бургас

гр. Бургас, бул. “Янко Комитов” № 6,
Мол Галерия Бургас ет. 0

 

е-mail: galleria_bs@icenter.bg,

сайт: www.iCenter.bg

тел: 056 841 122 / 0897 978 482

 

гр.Варна
Магазин iCenter Гранд Мол Варна

гр. Варна, ул. Андрей Сахаров 2,
Гранд Мол Варна ет. 0
тел.: 052 912 406
email: varna@iCenter.bg

Щанд iCenter Мол Варна

гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 186,
Мол Варна, ет. 0
тел.: 052 912 406
email: mallvarna@iCenter.bg


Магазин Юникомс Варна

гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 113
тел. 052 912300
email: varna@unicom.bg

 

 

 Видове лични данни, които ЕЙ ПИ ЕЛ ЮНИКОМС ООД обработва:

 

 • Данни за профила:

– Име и фамилия;

– Адрес за доставка;

– Телефон за връзка;

– Имейл адрес;

– IP адрес;

Данни за плащане (според избрания от клиента метод за плащане)

 

– Данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка;

– Pay Pal акаунт – Имейл адрес; имена, ако такива са въведени в профила;

– Данни за кредитна/дебитна карта – титуляр, номер карта, CVC код;

– Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.

При поръчки за доставки извън територията на Република България, доставката не се извършва.

 

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

 

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:

 • Данни за фактуриране:

– три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;

– идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи; На основание легитимен интерес, за да предоставим на клиента необходимото му съдействие при избора на продукти от Сайта или допълнителна информация за направени поръчки:

 • Данни във връзка с ползването на финансиране на покупката (лизинг / потребителски кредит)

– Във връзка със сключването на договори за продажба на изплащане и/или на лизинг ЕЙ ПИ ЕЛ ЮНИКОМС ООД събира от клиентите си следните типове лични данни: три имена, ЕГН, телефон, e-mail и адрес за доставка, IP адрес, които предава на избрани лизингови компании, а именно – „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ЕИК: 204915054, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сгр. 14. Политиките за сигурност на личните данни на БНП Париба се намира на адрес: https://www.bnpparibas-pf.bg/gdpr-reglament.html; ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД, ЕИК 131134023, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев 52-54. Политиката за сигурност на личните данни на ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД се намира на адрес: https://tbibank.bg/za-bankata/politika-za-poveritelnost

 • Данни за потребителя:

– Телефонен номер за връзка;

– Имейл за връзка;

– Телефонен номер за обаждания от/до Търговски отдел;

по изключение, на основание изразено от страна на клиента изрично съгласие, за да му предоставим необходимото му техническо съдействие при затруднения с ползването на Услугите на Сайта:

 • Данни за профила в Сайта

– Потребителско име;

– Парола;

– Всички данни, съдържащи се в Профила;

– Телефонен номер;

– Имейл адрес;

 

Цели на обработване на личните данни:

Данни за Профила за целите на:

 1. Обработка на заявки и приемане на поръчки;
 2. Изпълнение на договор сключен от разстояние;
 3. Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез Търговския отдел или форма за поръчка адрес за доставка;
 4. Фактуриране и плащане;
 5. Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;
 6. Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
 7. Предоставяне на информация чрез имейл или SMS за нови продукти и/или услуги и съвместни промоции с партньори на „ЕЙ ПИ ЕЛЮНИКОМС“ООД при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
 8. Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
 9. Предоставяне на гаранционно сервизно обслужване;
 10. Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на поръчващия за осъществяването на покупка;
 11. Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Сайта и предоставяните чрез него услуги;
 12. Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 13. Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус;

Данни за плащания за целите на:

 1. Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод, банкова карта или PayPal;
 2. Възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка или рекламации);

Данни за фактуриране:

 1. Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия;

Данни за потребителя за целите на:

 1. Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане до Търговския отдел или чат канал;
 2. Потвърждаване на индивидуализацията чрез имейл или SMS съобщение за упражняване на правата на потребителите относно личните им данни;
 3. Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
 4. Подобряване на обслужването;

Данни във връзка с ползването на финансиране на покупката (лизинг / потребителски кредит) за целите на:

 1. Проучване на клиента от страна на кредитната институция, предоставяща финансирането за одобрение на предоставяните парични средства;

Данни за профила в Сайта за целите на:

 1. Оказване на съдействие при управлението на поръчките на клиента и техническо съдействие при затруднения в работата с информацията в неговия профил;

 

 

Съгласие

 

Ние обработваме лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните,  iCenter.bg  няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите покупка на дадена стока или се свържете с администратора на сайта iCenter.bg. Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги.

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в iCenter.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви.

 

 

Употреба на Вашите лични данни:

 

Google Анализ

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на iCenter.bg.

 

MailChimp

Нашият e-mail бюлетин, включително имената и e-mail адресите на всички записани в него абонати, се намира на сървърите на MailChimp и се изпраща чрез тях. Необходимо ни е да събираме тези данни от потребителите, които изрично ги предоставят, за да можем да изпращаме бюлетина, който съдържа полезна информация и понякога информира за продукти или услуги, които абонатите могат да закупят. Всеки абонат на бюлетина получава линкове, съдържащи се във всяко писмо от бюлетина, които му дават възможност да види какви негови данни съхраняваме в системата на MailChimp, както и да ги изтрие и да спре да получава бюлетина.

 

Facebook Pixel, персонализирана аудитория и Facebook конверсия

 

Въз основа на нашите легитимни интереси в анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашите уеб страници, ние използваме “Facebook pixel” на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

Facebook Pixel позволява на Facebook да идентифицира посетителите на нашата уеб страница като целева група за показване на реклами (известни като Facebook реклами). Използваме Facebook Pixel, за да показваме нашите реклами във Facebook само на тези потребители на платформата, които са проявили интерес към нашето онлайн предлагане, или които проявяват определени характеристики (напр. интерес към определени теми или продукти, определени въз основа на посетени уеб страници), които предаваме на Facebook (това е известно като персонализирана аудитория). Също така използваме Facebook Pixel, за да гарантираме, че нашите реклами във Facebook съответстват на потенциалните интереси на потребителите. Facebook Pixel служи и за измерване на ефективността на рекламите за статистически и пазарни проучвания, позволявайки да проверим дали потребителите са препратени на нашия уеб сайт след клик върху реклама във Facebook (това е известно като конверсия).

 

 

Как използваме “бисквитките”

 

Бисквитката е малък файл, който изисква разрешение да бъде поставен на твърдия диск на компютъра Ви. След като сте съгласни, файлът се добавя и “бисквитката” Ви помага да анализирате уеб трафика или да Ви уведомим, когато посещавате конкретен сайт. “Бисквитките” позволяват на уеб приложенията да отговарят на Вас като на отделни хора. Уеб приложението може да приспособи своите операции към Вашите нужди, харесвания и неприязън, като събира и помни информация за Вашите предпочитания.

Използваме “бисквитки на дневника”, за да идентифицираме кои страници се използват. Това ни помага да анализираме данните за трафика на уеб страници и да подобряваме уебсайта си, за да го приспособим към нуждите на клиентите. Използваме тази информация само за целите на статистическите анализи и след това данните се премахват от системата.

Като цяло, “бисквитките” ни помагат да Ви предоставим по-добър уебсайт, като ни позволи да наблюдаваме кои страници смятате за полезни и кои не. “Бисквитката” ни по никакъв начин не ни дава достъп до компютъра ни или информация за Вас, различна от данните, които сте избрали да споделите с нас. Можете да изберете да приемате или да отказвате “бисквитките”. Повечето уеб браузъри автоматично приемат “бисквитки”, но обикновено можете да промените настройката на браузъра си, за да откажете “бисквитките”, ако предпочитате. Това може да Ви попречи да се възползвате максимално от уебсайта.

 

 

 

Маркетинг

Ние няма да продаваме, не разпространяваме или не предоставяме Вашата лична информация на трети страни, освен ако нямаме вашето разрешение или не сме задължени от закона да го направим. Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви изпратим промоционална информация за трети страни, която смятаме, че може да Ви бъде интересно, ако ни кажете, че желаете това да се случи.

 

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове от интерес. След като обаче сте използвали тези връзки, за да напуснете нашия сайт, трябва да отбележите, че нямаме контрол върху този друг уебсайт. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива сайтове, и такива сайтове не се управляват от това изявление за поверителност. Трябва да внимавате и да разгледате декларацията за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.

Контролирайте личната си информация

Можете да изберете да ограничите събирането или използването на Вашата лична информация по следните начини:

 • когато Ви бъде поискано да попълните формуляр на уеб сайта, потърсете полето, на което можете да кликнете, за да посочите, че не искате информацията да бъде използвана от никого за целите на директния маркетинг
 • ако предварително сте се съгласили да използваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените решението си по всяко време, като ни пишете на адрес appleshop@icenter.bg

 

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: във всеки един момент Вие имате право да получите потвърждение от наша страна дали ние като администратор обработваме ваши лични данни, както и да Ви осигурим достъп до тях.

Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право те да бъдат коригирани.

Право на изтриване на лични данни: при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от наша страна до съответния контролен орган –  Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

 

Сигурност на личните данни

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията Ви е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или оповестяване, въведехме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и подсигурим информацията, която събираме онлайн.

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми iCenter.bg незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. iCenter.bg не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от потребителя.

 

 

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин на iCenter.bg приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 089 797 84 82 или на електронна поща :
galleria_bs@iCenter.bg
mallvarna@iCenter.bg
varna@unicom.bg