Съвети за по-добри снимки с Вашия iPhone

Използвайте Вашия iPhone, за да правите страхотни снимки във всяка ситуация. От забавни снимки до портрети със студийно качество. Можете да снимате всичко това бързо и лесно само с няколко настройки.
Бърз достъп до камерата

За бърз достъп до Camera (Камера) плъзнете наляво в заключен екран. Камерата автоматично фокусира кадъра и настройва експозицията. Ако искате да приближите обекта, докоснете и задръжте

Снимайте портрети като професионалист

Използвайте режима Portrait (Портрет), за да създавате изумителни портрети, които използват ефекта на дълбочина на рязкост—обектът ви остава на фокус, а фонът се замъглява. Превключете на режим Portrait (Портрет) и след това изтеглете плъзгача, за да изберете ефект на осветлението. На iPhone XS и следващите модели докоснете бутон Depth Adjustmentза да настроите степента на замъгляване на фона или докоснете бутон Lighting Adjustmentза да настроите фино интензивността на студийното осветление.

Записване на видео в режим Photo (Снимка)

На iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max можете да записвате видео QuickTake вPhoto режим Photo (Снимка). Докоснете и задръжте бутона за снимане, за да започнете да записвате видео QuickTake. Плъзнете бутона Shutter (Снимане) надясно и го пуснете над белия кръг, за да продължите да записвате, без да използвате ръце.

Докато записвате видео QuickTake, можете да докоснете бутон Shutterза да направите едновременно с това и неподвижна снимка.

Уловете повече във вашата снимка

Използвайте ултра широкоъгълната камера на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, за да разширите зрителното поле на камерата и да уловите още повече неща в кадъра. За да намалите в режим Photo (Снимка) или Video (Видео), докоснете и задръжте 1x, след това изтеглете плъзгача надясно. За да поберете повече в едно селфи, докоснете бутон Front Facing cameraслед това докоснете бутон Zoom Outза да разширите кадъра и да включите него в повече от това, което е около вас.